Archive for September, 2010

Zakreslení nové silnice do Cartouche

Může se stát, že do Waze budete chtít přidat novou cestu, aniž byste ji fyzicky projeli. Podíváme se jak na to a co vše je nutné udělat, aby cesta byla korektně .

Nakreslení hrubé cesty

V následujícím příkladu budu předpokládat, že do navigace Waze chceme přidat ulici, která spojuje dvě již zakreslené cesty.

Vytvoření cesty

 • Vyhledáte místo na mapě, kde má být nová cesta.
 • Původní situace, 2 nespojené silnice

  Původní situace, 2 nespojené silnice

  Já jsem si vybral uměle vytvořené místo. Ulici, obousměrku a jednosměrku, mezi kterými nakreslím spojku

 • Otevřete si panel Edit panel a v něm vyberte volbu Add road
 • Nyní klikněte na místo, kde má ulice začínat a postupným klikáním vytvořte celou cestu. Jak budete postupně klikat, bude černá čára vykreslovat cestu, kterou vytvářite. Poslední bod cesty vytvořte dvojklikem a tím ukončíte vytváření cesty.
 • Kreslení spojnice v Cartouche

  Kreslení spojnice v Cartouche

 • Takto nějak by měl vypada výsledek
 • Výsledek, nové zakreslená cesta

  Výsledek, nové zakreslená cesta

Nastavení vlastností cesty

Nově vytvořená cesta doslova visí ve vzduchu. Nejprve je nutné z cestu udělat konkrétní typ ulice a vyplnit nutné parametry.

 • Označte nově vytvořenou cestu
 • Otevřete si panel Edit panel a v něm vyberte volbu Edit road details
 • Waze Cartouche: potvrzení vytvoření nové silnice a jejího jména

 • Nastavte nebo vyplňte co nejvíce parametrů
 • Minimem je vyplnění typu silnice z číselníku, ale je dobré vyplnit i položky Street a City, kam patří jméno ulice a město. Pokud má ulice číslo nebo ve jméně dikritiku, vytvořte několik aliasů, které budou obsahovat tyto informace. Pro každé další jméno vytvořte další alias.

 • Takto by měl vypadat výsledek, cesta dostane jméno a tloušťku
 • Výsledné zobrazení nově vytvořené silnice

  Výsledné zobrazení nově vytvořené silnice

Waze Cartouche Highlight connectivity

Připojení silnice ke stávající síti

Pokud je cesta kompletní, má požadované informace, je nutné ji ještě připojit k již existující síti. Přestože Waze nově vytvořenou silnici vykreslil opticky jako připojenou, není tomu tak fyzicky. Je nutné ještě vytvořit dvě křižovatky, na začátku a konci nové ulice.

Ověřit si, zda je cesta připojena nebo ne, lze jednoduše. Zapnutím funkce Highlight connectivity a opětovným výběrem nově vytvořené ulice. Pouze se označí. Pokud by opravdu byla připojena, barevně by se prokreslila možnost vjezdu a výjezdu z a do sousedních ulic, jak si ukážeme za chvíli.

Waze Cartouche označení silnice

Waze Cartouche označení silnice

 • V panelu Edit panel vyberte možnost Add junction
 • Než kliknete na střet dvou silnic, ještě zaškrtněte volbu Allow all turns mode, která zajistí, že kromě křižovatky se správně označí i možnosti odbočení (detaily této volby budou vysvětleny jinde).
 • Nyní klikněte na střet dvou silnic do místa, kde chcete umístit křižovatku. Postup opakujte pro obě křížení.
 • Výsledkem budou dva modré body, přesně v místě křižovatky
 • Waze Cartouche, vytvořené křižovatky

  Waze Cartouche, vytvořené křižovatky

 • Nyní opětovně označte nově vytvořenou ulici a pokud máte zapnutou volbu zvýraznění propojení, měli byste dostat výsledek podobný mému. Zelená čára znači, ze z označené silnice je možný vjezd a žlutá značí možnost z dané silnice vjet do označené.
 • Waze Cartouche, kompletně vytvořená silnice

  Waze Cartouche, kompletně vytvořená silnice

Překlad jednotlivých panelů Waze Cartouche

Při editaci map narazíte na aplikaci Cartouche. Jelikož stále není dostupná v české verzi, zda postupně naleznete překlady jednotlivých panelů.

Termíny editace mapy

Překlad Edit Panel

Hlavní panel pro práci s ulicemi, jejich vytváření a editaci

Select feature Vybrat možnost
Add road Přidat cestu
Add junction Přidat křížovatku
Remove junction Odebrat křížovatku
Add landmark (POI) Přidat bod zájmu

Překlad Layers Panel

Pavel vrstev, ve kterém zapínáte nebo vypínáte zobrazované možnosti

Speed Cams Kamery
Restricted Turns Zakázaná odbočení
Update request Aktualizovat požadavek
House numbers Čísla domů
Map problems Chyby mapy
GPS points GPS body
Landmarks Body zájmu
Unknown roads Nerozpoznané cesty
Line roads — nefunguje —
No name roads — nefunguje —
Roads Silnice
Area managers Area manažeři
Aerial Letecký pohled

Slovníček pojmů navigace Waze

Cartouche Mapová aplikace pro editaci a úpravu map
Waze Název komunitní navigace
Wazer Uživatel aplikace Waze
Waze Název komunitní navigace

Popis pracovní obrazovky Cartouche

Rozložení hlavní stránky Waze Cartouche

Rozložení hlavní stránky Waze Cartouche

1. Vyhledávání

Slouží pro zadání adresy a rychlému přechodu na požadovanou destinaci. Typické zadání je například thákurova, praha.

2. Panely

Panely slouží k aktivaci určité volby nebo jako kontextové pole pro danou aktivitu. Zde je konkrétně zobrazeno moje oblíbené rozložení.

3. Zoom

Možnost zvětšit nebo zmenšit měřítko. Změnit zoom můžete také měnit pomocí kolečka myši, duble klikem nebo například klikáním s klávesou SHIFT.

4. GPS poloha

Aktuální poloha GPS kurzoru myši, pokud se pohybujete nad mapou.

5. Měřítko

Aktuální měřítko mapy podle úrovně přiblížení, zoomu.

6. Permalink

Vytvoření odkazu na danou část mapy. Pokud chcete zajistit, že někdo kouká na stejnou část mapy jako vy, stačí kliknout a použít odkaz, který máte v adresním řádku.

7. Aktivace panelů

Zde lze zapínat nebo vypínat jednotlivé panely. Na obrazovce jsou zapnuty všechny najednou.

8. Login

Informace o přihlášení a zvoleném jazyce. Čeština zatím není dostupná.

Fotka
Poslední komentáře
VVkurzy
Prosionální kurzy účetnictví, mezd a daní za skvělé ceny a s garancí kvality.